Les 1 Hoe kun je Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden?

Goed kunnen lezen is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen begrijpen. En andere belangrijke vaardigheid is goed kunnen schrijven, notuleren oftewel aantekeningen maken. En dan bij voorkeur aantekeningen in je eigen woorden, zodat je het zo goed als mogelijk kunt begrijpen.

In deze online les neem ik je graag mee naar een bijzondere vorm van aantekeningen maken. Namelijk een ander briljant idee om kennis uit nieuwe informatie tot je te gaan nemen. Dit briljante idee is afkomstig uit de oudheid en dat heet snelschrift ook wel steno genoemd. Ik introduceer in deze online les, maar liefst vier verschillende stijlen van steno als concrete voorbeelden om je voorstellingsvermogen te voeden.

Ik maak je bewust van het bestaan van een Amerikaans steno-systeem, ik maak je bewust van het bestaan van een Engels steno-systeem. Ik maak je bewust van het bestaand van een Nederlands steno systeem en ik geef je mijn eigen concrete toegepaste zelf ontwikkelde steno systeem, welke ik met veel succes toepast op de Universiteit, maar ook nu nog steeds in verfijnde vorm gebruik tijdens mijn eigen online opleidingen die ik volg, maar ook gedurende meetings bij het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs.

Snelschrift ook wel steno genoemd is een methode om gesproken tekst verkort op te schrijven in hetzelfde gesproken tempo. Je kunt daardoor bijvoorbeeld sneller aantekeningen maken met minder schrijfbewegingen gedurende een opleiding, college of tijdens een vergadering op je werk.

M.a.w. als je alles letterlijk zou gaan opschrijven wat gesproken wordt dan kost dat onnodig meer tijd. Bijvoorbeeld, ik heb het vaak over Kennis Opsporen, Kennis Onthouden en Kennis Ontwikkelen. Deze woorden kun je natuurlijk ook als dusdanig opschrijven. Echter je kunt dit ook verkort opschrijven met slecht 3 tekens, te weten 3KO.

Versneld opschrijven levert enerzijds tijdswinst op en aanvullend kan het helpen bij beter begrijpen. Dat laatste is namelijk een andere manier waarop ik snelhandschrift inzet. Namelijk om zinnen in boeken, artikelen of online direct bij de 1e leesronde te coderen voor een versnelde tekstanalyse in de 2e leesronde.

En dit niet zonder succes, want veel gebruikt op de Universiteit van Tilburg die ik onbewust als eerste van de klas afrondde met extra vakken. Mijn snelschrift in de kantlijn van teksten in boeken of artikelen ziet er als volgt uit.

+ = voordeel
- = nadeel
C = zinnen met een conclusie
S = zinnen samenvattende tekst van dat deel van het boek
1)2)3) = opsomming
! = de tekst die hier staat is zeer belangrijk
? = begrijp ik nog niet
0->G = zinnen met een oorzaak gevolg redenatie
X-AP = ik ben het niet eens met de auteur van het boek en het roept vraagtekens bij me op die ik moet uitzoeken en actie op wil ondernemen.

Ik pas dit snelschrift ook toe in de kantlijn van willekeurig te lezen en te onthouden teksten. Deze manier van noteren helpt me bij het nog betere begrijpen van teksten.

Bovendien kun je sneller zijn in je 2e en opvolgende leesrondes een, omdat je in de eerste leesronde al kerninformatie, de hoofdzaken dus, eruit gefilterd heb. En datgene wat niet gecodeerd, bijzaken kun je in de vervolgleesronde's daarna overslaan. Bij voorbeelden die je begrijpt kun je dan een kruis doorheen halen of een Vtje van Oke neerzetten, want dat begrijp je immers al .

Snelschrift is dus een belangrijke leertechniek als startpunt om hoofdzaken van bijzaken te kunnen onderscheiden. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van hoe bekend je al met het onderwerp bent. M.a.w. woorden als jij een boek met snelschrift codeert en je laat het aan mij zien en ik zie dat je alles in de kantlijn gecodeerd zou hebben dan is dan voor mij een indicatie van hoe bekend het leer-onderwerp voor jou is.

Nadat ik snelschrift als 1e filter heb toegepast op de leren teksten zet ik later een deel daarvan om in bijv. een OnePager met aanvullend bijbehorende studiekaarten. Ook deze twee leertechnieken komen in deze WebclassAcademy.com aan bod. Snelschrift heeft als doel begrijpen en de OnePager en Studiekaarten hebben als doel te helpen bij beter te onthouden, waarover later meer.

Op het moment dat ik informatie codeer, zoek ik niet altijd direct onbekende woorden op. Ik zit namelijk nog in de 'leesmodus' en mijn leesritme en focus wil ik in deze leesronde nog niet 'verstoren'. Later na de codering kan ik dan de onbekend woorden opzoeken en deze opschrijven in een soor van mini-woordenboek voor mezelf. Een voorbeeld daarvan kunnen jullie zien in de module Sneller Lezen.

Het snelschrift wat ik hier als idee bij je introduceer een briljant idee omdat je de gewenste verkorte notatiewijze, slechts één keer hoeft te leren en vervolgens daarna op legio manieren kan gebruiken, daar waar informatie een rol speelt. M.a.w. je ontwikkelt een generieke vaardigheid die je naar wens levenslang kunt blijven inzetten. HOE waardevol vind je dit?

Ik heb dit snelhandschrift met de jaren dan ook verder verfijnd aan aangevuld. Zo is mijn snelschrift zelfs uitgebreid met mijn timemanagementsysteem als onderdeel van mijn dagelijkse productiviteitssysteem.

De timemanagementcodes zien er dan als volgt uit. Gebruik dit voorbeeld ter inspiratie.

IN = de afkorting die ik bovenaan bladen zet waar ik nog wat mee wil doen. Ik leg het bijv. in mijn postvakje ook wel mijn "IN-Box".
AP = de afkorting voor een ActiePunt dat ik zelf moet uitvoeren. Bijv. iets navragen bij trainer of docent.
WO= de afkorting voor Wachten Op [naam]. Ik wacht bijvoorbeeld nog op een antwoord van een cursist of mede-student
PP= de afkorting voor ParkeerPlaats. Hierover wil ik later een besluit nemen, maar nu nog niet
AL = de afkorting die ik op papieren schrijf die naar mijn Lange termijn Archief gaan. Kortom bijv. belastingspapieren of diploma's die ik wil bewaren.

Bovenstaande Timemanagementcodes gebruik ik ook regelmatig in de week bij vergaderingen en meetings waarbij ik zelf notulen opstel. Op deze wijze wordt de gesproken tekst ook verkort opgeschreven net als in de oudheid.

Je kunt het snel omzetten van het gesproken woord naar papier natuurlijk ook doen volgens een officieel steno systeem van Nederland. Het systeem van de Groote is daar een voorbeeld van. Dit stenosysteem de Groote werd in 1899 geïntroduceerd door A.W. Groote, adjudant van een Nederlandse generaal bij de cavalerie. Groote zocht een manier om te paard aantekeningen te kunnen maken zonder dat zijn schrijfsels onherkenbaar zouden worden door de bewegingen tijdens het rijden. Zodoende kwam hij ertoe een systeem te ontwikkelen dat zowel aan die eis voldeed als voldeed aan de eis om gesproken taal snel te kunnen notuleren.

Mocht je nog meer willen weten dan kun ook je als alternatief ook eens het Amerikaans steno-systeem bekijken en Dutton Speedwords verder bestuderen, onderzoeken en daarmee experimenteren. Dit boek was destijds uitverkocht en ik heb nog 1 exemplaar weten te bemachtigen voor bij mijn persoonlijk opgebouwde collectie over LEERVERMOGEN.

Daarnaast hierbij nog een link naar een 4e steno-systeem voor minder schrijfbewegingen, te weten, afkomstig uit Engeland, te weten het Quickscript alfabet.

Kortom, ontwikkel zelf aan de hand van bovenstaande voorbeelden je eigen codes, afkortingen, symbolen en tekeningen om snel te kunnen notulen, maar ook versneld tekstanalyses te kunnen doen. Het bespaart je tijd doordat je direct codeert bij de 1e leesronde en het bespaart je tijd door versneld te notuleren bij colleges, lessen en vergaderingen. Je legt niet alleen waardevolle kennis vast, maar je ontwikkelt ook een generieke vaardigheid die je naar wens levenslang kunt blijven inzetten. en waar handig doorontwikkelen.

OPDRACHT
Schrijf mijn stenosysteem van zowel de universiteit als die van timemanagement over op een eigen stukje papier, sta er even bij stil en vul het dan aan met je eigen ideeën. Maak daarna een foto daarvan en mail me die naar [email protected] en ik neem deze dankboor door voor aanvullende ideeën.

PS BONUS: als je alle modules hebt doorlopen geef ik je nog een BONUS les mee op het einde van deze online cursus. Daarbij heb ik een steno-systeem bedacht voor cijfers, waarmee ik met gemak meer dan 100 wachtwoorden kan onthouden.

Zie je wat ik net heb gedaan? Ik heb de steno-code 'P.S.' gebruikt die we allemaal gebruiken. Was je je ervan bewust dat je dit idee nog veel meer kon inzetten?
Je gaat dus een generieke vaardigheid doorontwikkelen die je naar wens levenslang kunt blijven inzetten


Complete and Continue